Handelsbetingelser og returpolitik

For køb på  www.galleryvicelly.com idet følgende betegnet webshoppen , gældende for

Southfarm ApS Søvej 5 A, 3480 Fredensborg   - CVR-nr. 43341375

("Leverandøren") idet følgende også betegnet ”os” og ”vores”

og køber som handlende med Leverandøren, som i disse handelsbetingelser betegnes "Køberen" og  ”du”, og ”din”.

Leverandøren og Køberen er idet følgende betegnet som ”Parterne”.

 Aftalegrundlaget

Disse handelsbetingelser gælder for enhver aftale om Leverandørens salg og levering af produkter og/eller tjenesteydelser på webshoppen til Køberen  til levering i Danmark herunder  levering til Grønland,  Færøerne samt til  lande i EU. De gælder ikke for levering til lande udenfor EU medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.Leverandørens ydelse i aftalen med Køberen kaldes herefter ”Leverancen”.Køberens angivelse af særlige vilkår for Leverancen, herunder i mailkorrespondance. anses ikke som en fravigelse af disse handelsbetingelser, medmindre Leverandøren udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse. 

Ordrer og betaling

Køberens betaling sker via et af følgende kredit-/betalingskort eller andet betalingsmiddel gennem webshoppen:

MobilePay
Dankort

Pay Pal

Visa Dankort
Visa Electron
MasterCard, Visa, Maestro, JBS, Diners og American Express

Det beløb, der fremgår af din indkøbskurv plus gældende takster for levering, bliver trukket fra dit kort/betalingsmiddel, når ordren afsendes.  Det samlede beløb fremgår også af din ordrebekræftelse, som tilsendes pr. mail.Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i indkøbskurven.  Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for de valgte varer.Når du er klar til at bestille, og indkøbskurven ser ud som den skal, vælger du leveringsform og pris på levering og klikker på "næste”, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., læser og godkender handelsbetingelserne, før du vælger betalingsform og betaling.Gallery Vicelli samarbejder med den internationale organisation One Tree Planted, en 01c3 nonprofitorganisation. For hver ordre donerer Gallery Vicelli et træ til organisationen uden omkostninger for dig.  Ved restordrer trækkes beløbet svarende til de varer, der afsendes i den aktuelle levering. Betalinger for restordrer trækkes først, når disse afsendes fra os uden ekstra leveringsomkostninger, således at du kun betaler for levering en gang. Ved for sen betaling tillægges et rykkergebyr på 100 kr. og 1,5% i rente pr. påbegyndt måned. Der kan være tale om for sen betaling, hvis der fx ikke er dækning for det reserverede beløb på dit kredit- eller betalingskort.

 

Køberen er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. En sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af denne aftale.

 

Aftale mellem Køberen og Leverandøren anses først for indgået, når Leverandøren har fremsendt ordrebekræftelse.

 

For at handle på Galleryvicelly.com skal du være fyldt 18 år og være i besiddelse af gyldigt betalingskort eller betalingsmiddel, som vi kan acceptere.

 

Leverandørens ydelser

 

Varer, som Leverandøren sælger til Køberen, overholder dansk lovgivning på tidspunktet for levering.

 

Priser

 

Alle priser er inkl. 25% moms og er i danske kroner.

 

Leverandøren tager forbehold for udsolgte varer og eventuelle fejl i angivne priser, prisstigninger og afgiftsændringer.

 

Hvis du har afgivet en ordre inden eller efter en kampagne eller en tilbudsperiode, gælder følgende: Du kan som kunde ikke få differencen på din ordre og den nye kampagnepris direkte retur. Du har dog mulighed for selv at returnere din vare og genbestille ordren på ny inden for den pågældende kampagneperiode. Det vil sige, at du selv skal returnere en vare og købe den igen, for at få den pågældende rabat.

Levering

Levering anses for sket, når Leverancen er overgivet/afhentet/leveret til Køberen eller dennes repræsentant.

 

Køberen skal dække Leverancens leveringsomkostninger.

 

Vi bruger ekstern samarbejdspartner til at levere vores varer. Vi har forskellige leveringstyper (privatadresse, pakkeshop etc.) som du vælger ved bestillingen.

Med samarbejdspartnerens Track & Trace service kan du følge din forsendelse online og i realtid, du skal blot bruge dit pakkenummer. 

Har du valgt at afhente din forsendelse i en pakkeshop skal du være opmærksom på, at du først modtager en SMS eller e-mail, når din pakke er klar til afhentning.

Sørg altid for at oplyse din e-mail og mobilnr., ved afgivelse af ordre.

 

Vi leverer indenfor 6-12 hverdage, hvis ikke andet er aftalt. Enkelte vare vil have længere leveringstid, dette vil som oftest fremgå af produktbeskrivelsen. Får vi din pakke/ordre retur, fordi postvæsnet ikke har kunne finde din adressen grundet fejl-information f.eks. forkert oplyst adresse, navn og/eller postnummer, eller fordi du ikke henter varen rettidigt eller nægter at modtage den - hæfter du selv for fragtomkostningerne ved at varen returneres til os og skal sendes på ny til dig.Såfremt du ønsker at bestille et møbel eller en anden vare , som på grund af volumen, vægt eller størrelse har større fragtomkostninger end oplyst på websiten, så vil dette være markeret ved varen i webshoppen, idet du så skal kontakte os for aftale om levering på mailadresse contact@galleryvicelli.com. eller telefon 29865700

 

Rettigheder

 

Du har 30 dages fortrydelsesret og returret regnet fra den dag, du har modtaget leverancen . Fortryder du dit køb, skal du oplyse det inden for denne frist. Du skal inden fristens udløb give os besked om, at du vil bruge denne rettighed pr mailcontact@galleryvicelli.com. I din besked skal du gøre tydeligt opmærksom på at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

 

Du kan ikke fortryde dit køb ved blot at nægte modtagelse af varen, uden at du inden dette sker har givet os tydelig meddelelse om dette.

 

Vi refunderer derefter dine penge inden for 14 dage. Har vi ikke modtaget varen retur inden da, kan vi tilbageholde refunderingen, medmindre du kan fremvise en kvittering for afsendelsen. Beløbet bliver overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med.

 

Er varen ikke længere i samme salgbare stand, når vi modtager den retur, eller ikke returneret i originalemballagen vurderer vi varens værdi, idet værdien derefter refunderes til dig.

 

Har du fortrudt dit køb, eller ønsker du at returnere en vare, skal du selv betale portoen for at sende varen retur. Du er også velkommen til at aflevere forsendelsen direkte på den angivne adresse. Du skal så vidt muligt benytte originalemballagen og pakke varen forsvarligt ind,  når du returnerer og i øvrigt følge vores anvisninger om returnering. Bliver varen beskadiget under transporten, hæfter du selv for dette. 

 

Returvarer sendes til eller afleveres på adressen: Søvej 5A, 3480 Fredensborg

 

Reklamation

 

Køberen har reklamationsret i overensstemmelse med Købeloven og danske retsregler i øvrigt. Reklamation skal være modtaget af Leverandøren skriftligt inden for rimelig tid efter Køberen konstaterede eller burde have konstateret manglen. Reklamationsretten gælder i 24 måneder fra modtagelsen af varen.

 

Såfremt Køberen ikke påberåber sig en mangel indenfor reklamationsfristen, mister Køberen sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen.

 

Køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet af Leverandøren inden rimelig tid efter Køberens reklamation, idet Køberen dog inden ophævelsen skriftligt skal give Leverandøren en frist for afhjælpning på ikke mindre end 14 dage.

 

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail tilcontact@galleryvicelli.comeller telefonisk på22735866, hvorefter du vil modtage videre instrukser.

 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

Såfremt det ikke lykkes os at finde en løsning kan du som køber indgive en klage over en vare eller tjenesteydelse til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Køberen kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

 

Såfremt Køberen har bopæl i et andet EU-land, skal klagen indgives på EU-Kommissionens online klageplatform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Angives en klage her, skal Leverandørens e-mailadresse oplyses:contact@galleryvicelli.com.

 

 

Ansvar

 

Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab – herunder drifts- eller avancetab eller tabt arbejdsfortjeneste.

Force Majeure

 

Ingen af Parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse af en forpligtelse, der ikke er en betalingsforpligtelse, såfremt dette skyldes force majeure.

 

Force majeure foreligger, såfremt en Part forhindres i at opfylde aftalen som følge af pandemier, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud, epidemier og pandemier, samt udbrudt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

 

I tilfælde af force majeure er Leverandøren berettiget til at annullere Leverancen eller en del heraf. Leverandøren kan også vælge at foretage Leverancen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

Databehandling

 

I det omfang Leverandøren modtager almindelige personoplysninger fra Køberen , såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail som led i indsamlingen af relevante kundeoplysninger ("Personoplysningerne"), vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk og EU-lovgivning, herunder persondataforordningen (EU) 2016/679 og databeskyttelsesloven.

 

Formålet med indsamlingen og behandlingen af Personoplysningerne er således at kunne levere den aftalte Leverance og serviceydelser i forbindelse hermed. Leverandøren må kun anvende Personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til.

 

Leverandøren anvender tredjeparter til behandling af alle eller dele af Personoplysningerne. Leverandøren har indgået databehandleraftaler med pågældende tredjeparter og garanterer dermed, at de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger overholdes.

 

Køberen kan til enhver tid henvende sig til Leverandøren for at få adgang til oplysninger om tredjeparterne, der behandler alle eller dele af Personoplysningerne.

 

Køberen kan til enhver tid læse mere om Leverandørens behandling af personoplysninger, samt hvilke rettigheder der tilfalder Køberen som datasubjekt, i Leverandørens privatlivspolitik på www.galleryvicelli.com.

 

     Lovvalg og værneting

 

Parternes aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

 

Enhver tvist mellem Parterne, der vedrører eller udspringer af denne aftale, skal endeligt og bindende afgøres ved de ordinære domstole i Danmark med værneting baseret på Leverandørens adresse.

 

 

Handelsbetingelser september 2022